S Rewards x Golomt Bank Lunar New Year

МОДОН ЛУУ ЖИЛИЙН БУЦААН ОЛГОЛТ”-ТОЙ

УРАМШУУЛАЛТ ХӨТӨЛБӨРИЙН ЖУРАМ

Урамшуулалт хөтөлбөр нь 2024.02.01-ээс 2024.02.09-ийг дуустал үргэлжилнэ.

1. Үйлчлүүлэгч Шангри-Ла Худалдааны Төв болон Сэнтрал Тауэрт байрлах S Rewards аппликейшнаар үйлчлүүлэх боломжтой дэлгүүрүүдээс Голомт банкны бүх төрлийн кредит карт, Si болон Премьер дебит картаар худалдан авалт хийж, үнийн дүнгийн 10%-ийг буцаан олголтоор авна.

2. Худалдан авалтын буцаан олголтын дээд хэмжээ 300,000₮ байна.

3. Хэрэглэгч дээрх урамшуулалд хамрагдахын тулд Голомт Банкны андройд ПОС төхөөрөмж дээр “S Rewards” аппликейшнаараа худалдан авалтаа хийх ба төлбөрийг бүх төрлийн кредит карт, Si болон Премьер дебит картаар төлөх шаардлагатай. Эсвэл эдгээр картыг холбосон SocialPay аппликейшнаар төлж болно.

4. Бэлэн мөнгөөр тооцоо хийх тохиолдолд дээрх урамшуулалд хамрагдах боломжгүй.

5. Хэрэглэгч худалдан авалтын үнийн дүнгээс хамаарсан S Rewards 1-5% лояалти оноогоо давхар цуглуулна.

6. S Rewards оноо цуглуулах боломжгүй дэлгүүр, үйлчилгээний газарт худалдан авалт хийсэн тохиолдолд энэхүү урамшуулалд хамрагдах боломжгүйг анхаарна уу.

7. Үйлчлүүлэгч нь зохион байгуулагч буюу Шангри-Ла Худалдааны Төв болон Сэнтрал Тауэраас гаргасан дүрэм журмыг даган мөрдөнө.

8. Ямар нэгэн маргаан гарсан тохиолдолд Хөрөнгийн Менежментийн Газар болон Голомт Банк маргааныг эцэслэн шийдвэрлэнэ.

  ХУДАЛДАН АВАЛТЫН ДҮН

  БУЦААН ОЛГОЛТ

  3,000,000₮ хүртэлх худалдан авалтад

  Тухайн үнийн дүнгийн 10%-ийг буцаан олгоно.

  3,000,001₮ ба түүнээс дээш худалдан авалтад

  Дээд тал нь 300,000₮-ийг нэг удаа буцаан олгоно.


  S Rewards аппликейшн татах: https://onelink.to/srewards